Για τους παλιννοστούντες ομογενείς Ποντίους και για τους Βορειοηπειρώτες, ισχύει ευνοϊκότερο καθεστώς, σε σχέση με τους αλλοδαπούς μετανάστες. Έχει δοθεί έμφαση στην προστασία αυτής της ομάδας, όπως φαίνεται από τη δημιουργία ειδικών θεσμών, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων, (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.), από την ίδρυση και λειτουργία κέντρων φιλοξενίας και από τη δημιουργία Κέντρου Συμπαράστασης Παλιννοστούντων Μεταναστών από την Εκκλησία της Ελλάδος.

allodapoi-metra

Η προστατευτική πολιτική, σε σχέση με τα θέματα υγείας, επικεντρώνεται στα εξής:

  • Δυνατότητα κοινωνικής ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. (για ανασφάλιστους υπερήλικες, άρθρο 48, Νόμος 2084/1992) και ειδικός λογαριασμός αυτασφάλισης στο Ι.Κ.Α. (Νόμος 1902/1990, άρθρο 36).
  • Δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (Υπουργείο Υγείας , Υ.Α. Α3β/Φ15/720/7-2-1990).
  • Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Απασχόλησης (Υ.Α. 33155/3012/1985, Υπουργείο Εργασίας) και βοηθήματα επαναπατρισμού από το Υπουργείο Υγείας (Υ.Α. ΦΕΚ 242, τόμος Β΄, 26/4/1988).

Επιστροφή στο "Ασφάλιση και Παροχή Φροντίδας Υγείας"

Μετάβαση στην "Κεντρική σελίδα"

27.05.08 9:04
ubglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Παροχή φροντίδας υγείας σε

παλιννοστούντες και μετανάστες

 

Ασφάλιση και φροντίδα υγείας παλιννοστούντων ομογενών