Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις προς τα οικονομικά κέντρα της Δύσης οφείλονται σε συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις και πραγματοποιούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους. Κατά τη σύγχρονη περίοδο, από τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι επείγουσες ανάγκες για την ταχύρρυθμη ανάπτυξη των δυτικοευρωπαϊκών χωρών και πιο συγκεκριμένα για την επέκταση των βιομηχανικών τους δραστηριοτήτων συντελούν στην εντυπωσιακή εργατική μετανάστευση και στην αναζήτηση φτηνής εργατικής δύναμης. Παρατηρείται, λοιπόν, μαζική μετανάστευση, τόσο σε υπερατλαντικές (Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία), όσο και σε ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ολλανδία, Σουηδία, Γαλλία.

Στις δεκαετίες 1960-70, με τη μετανάστευση προς τη Δύση, φτωχές χώρες, όπως η Ελλάδα, βρίσκουν διέξοδο στα δικά τους οικονομικά και κοινωνικά μεταπολεμικά προβλήματα. Η μετανάστευση της περιόδου αυτής σφράγισε την Ελλάδα και συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνικής, δημογραφικής, οικονομικής και πολιτισμικής πραγματικότητας.

Όμως, από τη δεκαετία του '90, από χώρα εξαγωγής μεταναστών, η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα εισαγωγής μεταναστών, γεγονός που συνδέεται με τις ανάγκες και εξελίξεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, την αναζήτηση φτηνών εργατικών χεριών, τη γειτνίαση της χώρας μας με τις χώρες της Βαλκανικής και, γενικότερα, με τη γεωπολιτική της θέση. Ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών υπερβαίνει σήμερα το 1.000.000, αποτελώντας μια πρόκληση για την πολιτεία, η οποία καλείται να διαφυλάξει τη συνοχή της και να σχεδιάσει μια αποτελεσματική πολιτική για τη μετανάστευση.

Ωστόσο, η απότομη μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών βρήκε απροετοίμαστους κράτος και πολίτες. Η μαζική είσοδος στην Ελλάδα οικονομικών μεταναστών στις αρχές της δεκαετίας του '90 χτύπησε «ως κεραυνός εν αιθρία» την ελληνική κοινωνία, η οποία, ως τότε, είχε ενιαίο και ομοιογενή στην πλειοψηφία του πληθυσμό και αποτελούσε ταμπού κάθε δημόσια συζήτηση για μειονότητες.

Οι συνήθεις μετανάστες, οι λεγόμενοι οικονομικοί, προβάλλουν οικονομικούς παράγοντες για να αιτιολογήσουν τη μετακίνησή τους. Ωστόσο, με την προσωρινή ή τη μακροχρόνια μετανάστευση συνδέονται κι άλλοι λόγοι, όπως καταστροφές, πόλεμοι, συνένωση οικογένειας, εκπαιδευτικές ανάγκες κ.λπ.

Μετάβαση στο "Παλιννοστούντες ομογενείς"

Μετάβαση στο "Ασφαλιστικοί Οργανισμοί"

Επιστροφή στην "Κεντρική σελίδα"

 

 

 

27.05.08 10:07
ubglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Παροχή φροντίδας υγείας σε

παλιννοστούντες και μετανάστες

Μετανάστευση