Οι τρεις βασικοί ασφαλιστικοί Οργανισμοί στην Ελλάδα (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α.) καλύπτουν πλέον σημαντικό αριθμό αλλοδαπών και παλιννοστούντων.

Για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των παλιννοστούντων και μεταναστών δίδονται στοιχεία που αφορούν στις προϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφής στα Μητρώα των ταμείων, στις ιδιαιτερότητες στην κάλυψη και στις παροχές καθώς και στις ρυθμίσεις που προβλέπονται για την ένταξη του αλλοδαπού πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα.

Επιλέξτε ασφαλιστικό οργανισμό:

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα..: Ι.Κ.Α.
Αυτοαπασχολούμενοι, βιοτέχνες, έμποροι.........................: Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.
Αγρότες, εργαζόμενοι στην αλιεία, αγρεργάτες ................: Ο.Γ.Α.

geliografia tou kyr

 

Επιστροφή στην "Κεντρική σελίδα"

 

30.05.08 1:39

Παροχή φροντίδας υγείας σε

παλιννοστούντες και μετανάστες

Βασικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί: Προϋποθέσεις ασφάλισης και παροχές στους αλλοδαπούς