Λόγω της ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών μεταναστών (νόμιμοι και παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, παλιννοστούντες ομογενείς και πρόσφυγες), στα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος ρύθμισης.

Παρακάτω παρουσιάζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης καθώς και κοινωνικής φροντίδας για τέσσερις  διαφορετικές κατηγορίες αλλοδαπών μεταναστών.

 

 

 Α. Αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες (νόμιμοι)

 Β. Παλιννοστούντες ομογενείς

 Γ. Αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες

 Δ. Μη-νόμιμοι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στο "Θεσμικό πλαίσιο για μετανάστες και παλιννοστούντες"

Μετάβαση στο "Ασφαλιστικοί Οργανισμοί"

Μετάβαση στην "Κεντρική σελίδα"

27.05.08 9:02
ubglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Παροχή φροντίδας υγείας σε

παλιννοστούντες και μετανάστες

 

Φροντίδα υγείας & ασφάλιση αλλοδαπών μεταναστών