«Προσφορά υπηρεσιών υγείας» είναι η παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές υγείας (γιατροί, νοσοκομεία κ.λπ.). Από ελέγχους για την τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών σχετικά με την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε αλλοδαπούς, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαπίστωσε ποικίλες παράνομες και παράτυπες διαδικασίες σε βάρος των Ελλήνων φορολογούμενων από τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Είχαν δημιουργηθεί παράνομα δίκτυα και παρεχόταν περίθαλψη από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. σε ασθενείς αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και δεν καλύπτονταν από διακρατικές συμφωνίες για την παροχή νοσηλείας. Πολλοί αλλοδαποί, που είχαν έρθει στην Ελλάδα µε τουριστική βίζα ή βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, εισάγονταν ως επείγοντα περιστατικά για δωρεάν περίθαλψη στα νοσοκομεία, ενώ δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τη ζωή τους. Ακόμη, μ' αυτή τη διαδικασία, μεγάλος αριθμός αλλοδαπών γυναικών χρησιμοποιούσε τις μαιευτικές κλινικές των νοσοκομείων για τοκετό. Επιπλέον, εντοπίστηκαν πλαστά βιβλιάρια οικονομικής αδυναμίας, καθώς και βιβλιάρια ασφαλιστικών φορέων, με τα οποία παρεχόταν δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη από νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Για να εξαλειφθούν τα φαινόμενα παράνομης παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης σε ασθενείς που δεν νομιμοποιούνται να την λαμβάνουν, εκδόθηκε η εγκύκλιος Υ4α/οικ.8992/13-7-2000 του Υπουργείου Υγείας, με οδηγίες για παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης σε κάθε κατηγορία αλλοδαπών. Συνοπτικά, οι διατάξεις της εγκυκλίου ορίζουν τα εξής:
α) Για την είσοδο για νοσηλεία σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., αλλοδαπών εκτός χωρών µελών της Ε.Ε., σε περίπτωση που έχει υπογραφεί διακρατική συμφωνία με τη χώρα από την οποία προέρχονται, απαιτείται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.
β) Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στους ομογενείς και στους υπηκόους των χωρών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, στους οποίους έχει χορηγηθεί βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας (δεν προβλέπεται έκδοσή του για άλλες κατηγορίες αλλοδαπών), καθώς και στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες.
γ) Στους αλλοδαπούς, οι οποίοι βρίσκονται προσωρινά στην χώρα (τουρίστες), δεν παρέχεται δωρεάν περίθαλψη ακόμη και στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού, εκτός αν προέρχονται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
δ) Φαρμακευτικής περίθαλψης δικαιούνται: οι κάτοχοι βιβλιαρίων ασφαλιστικών φορέων, οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και οι κάτοχοι βιβλιαρίων οικονομικής αδυναμίας.
ε) Στους μη-νόμιμα ευρισκόμενους στην Ελλάδα αλλοδαπούς παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες αποκλειστικά σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού και μέχρι τη σταθεροποίηση της υγείας τους.

 

Επιστροφή στο "Θεσμικό πλαίσιο για μετανάστες και παλιννοστούντες"

Μετάβαση στην "Κεντρική σελίδα"

27.05.08 9:05
ubglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Παροχή φροντίδας υγείας σε

παλιννοστούντες και μετανάστες

 

Παράνομη χρήση των υπηρεσιών υγείας από αλλοδαπούς