Το Τ.Ε.Β.Ε. παρέχει:

α) Ιατρική περίθαλψη και οδοντιατρική φροντίδα στους άμεσα ασφαλισμένους του και τα προστατευόμενα µέλη αυτών από ιδιώτες γιατρούς (17) ειδικοτήτων, οι οποίοι συμβάλλονται µε το Ταμείο µε σύμβαση μίσθωσης έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων.

β) Κάθε είδος μικροβιολογικής, ακτινολογικής εξέτασης ή ειδικής θεραπείας που συστήνεται ως αναγκαία από τον θεράποντα ιατρό. Για τις παραπάνω παρακλινικές εξετάσεις, και ειδικές θεραπείες έχουν συμβληθεί με το ΤΕΒΕ εργαστήρια, νοσοκομεία ή κλινικές, όπου υποχρεωτικά εκτελούνται σ’ αυτά με συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 25% της τιμής του κρατικού τιμολογίου.

γ) Όλα τα απαραίτητα θεραπευτικά μέσα (αμαξίδια χειροκίνητα, συμπυκνωτές οξυγόνου, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ.) -με συμμετοχή 25%- και -χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς- κάποια αναλώσιμα υλικά σε ασφαλισμένους του που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα (παραπληγικοί–τετραπληγικοί, πάσχοντες από νεοπλάσματα κ.ά.).

δ) Νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία παρέχεται μέσω συμβεβλημένων µε το ΤΕΒΕ κρατικών νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στα οποία οι ασφαλισμένοι του νοσηλεύονται στη ΒΑ θέση. Επίσης, καλύπτει τις δαπάνες για τη νοσηλεία στο εξωτερικό σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σοβαρότατα νοσήματα, η διάγνωση και η θεραπεία των οποίων δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.

ε) Φαρμακευτική περίθαλψη, µέσω συμβεβλημένων φαρμακείων με συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη από 25% μέχρι 0%, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στους επιδοματούχους του ΕΚΑΣ, παρέχονται φάρμακα µε ποσοστό 10% αντί του 25% που προαναφέρθηκε.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ δικαιούνται παροχές σε χρήμα όπως επίδομα τοκετού, επίδομα εργατικού ατυχήματος -σε περίπτωση που το ατύχημα συνέβη κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή εξ αφορμής αυτού- καθώς και έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου.

 

27.05.08 9:05
ubglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Παροχή φροντίδας υγείας σε

παλιννοστούντες και μετανάστες

 

Παροχές του Ταμείου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ελλάδος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στο "Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε."

Μετάβαση στο "Ασφαλιστικοί Οργανισμοί"

Μετάβαση στην "Κεντρική σελίδα"