08/05/30 3:00

Δημιουργός της Σελίδας: Αλέξιος Αντώνιος Κολλάρος

email επικοινωνίας:gkoll@civil.duth.gr

Τελευταία τροποποίηση στις. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Στον ελληνικό χώρο παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αλλοδαπών, οι οποίοι αναζητούν στη χώρα μας ένα καλύτερο αύριο. Από το 2001, η Ελλάδα θεωρείται χώρα με σημαντικό πληθυσμό μεταναστών, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν έρθει τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Η απογραφή του 2001 κατέγραψε 797.000 πρόσωπα που δεν είχαν την Ελληνική ιθαγένεια, από τα οποία 650-700.000 περίπου ήταν πολίτες τρίτων χωρών και δεν ήταν Ελληνικής καταγωγής.

tragedy

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες που παρέχει το ελληνικό κράτος στους μετανάστες και παλιννοστούντες, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας.

 

Τμήμ
ubglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Παροχή φροντίδας υγείας σε

παλιννοστούντες και μετανάστες

Tο ζήτημα των μεταναστών και παλιννοστούντων στην Ελλάδα